pechMarianne begint met een mededeling die na 10 minuten wachten ons al deed vermoeden nl. de lezing gaat vanavond niet door wegens technische problemen. Flitsers hebben nog geprobeerd e.e.a. op te lossen maar helaas, overmacht dus. Over 2 weken staat deze lezing wederom op ons programma.

Fotokring Heuvelrug heeft Flits (de PC) uitgenodigd voor een overleg.
Ons PC heeft een standpunt ingenomen om niet te ver te gaan in samen ‘dingen‘ te doen maar samen een gastspreker uitnodigen is een punt wat voor beide fotokringen financieel gezien wel aantrekkelijk is.

Walter krijgt het woord en verteld over de vorderingen t.a.v. de beamer. Door de grote verscheidenheid in beamerland wordt binnenkort een 3 tal beamers ter discussie gesteld.

Van concept tot foto …… Walter zal ons via de mail met een voorbeeld en een wat bredere uitleg over dit onderwerp informeren. (een oefening in `eerst denken en later pas te klikken`) Op deze Campavond wordt al gespeculeerd hoe e.e.a. aan te pakken en op 26 april wordt hierover doorgesproken wat eenieder bedacht heeft en dan op 24 mei moet de foto klaar zijn voor presentatie. (lees de mail van Walter goed en ga aan het werk).

Margreet heet een nieuw aspirant lid welkom en deelt mee dat deze ‘kijk’ avond niet meetelt om te beslissen of je echt bij Flits komt flitsen.

De fotoketting moet snel zijn weg vervolgen, 11 mensen willen nog en we hebben nog 11 weken.

Ad informeert ons over de SOP naar de Biesbosch met de mededeling dat als we foto`s willen maken we binnen 2 maanden aan de slag moeten willen we het ‘mooiste’ er uit halen. Het Naardermeer is nu geen optie want die moet men een jaar van te voren bespreken.
Een mogelijkheid zou zijn om enkele plat- sloep boten te huren voor ongeveer 10 euro de man en dan is de tijd aan ons zelf. Bij vertrek op zondag 15 april wordt beslist welk type boot wordt ingezet.

Henk, Nanda en Betting hadden zich netjes afgemeld voor deze avond en Margreet wil van veeeeeeeeeel meer Flitsleden foto`s hebben voor het komende jaarboek dus……..als je een opdracht klaar hebt of een foto uit een SOP of zomaar een bijzondere foto stuur deze dan naar Margreet.

Ook heeft Margreet een goed idee naar voren gebracht voor het jaarboek nl. ‘je lievelingsfoto met je uitleg of verhaal over deze foto’ om ‘ons’ jaarboek te verfraaien.

Toen was er koffie en in de kantine werd nog lekker nagepraat over wat een ieder kwijt wil enz. enz.