Aanwezig 21 Flitsers

diana-bokjeMarianne telt de vingers wie de enquête van de natuurfotografie heeft ingevuld en meegenomen. Dit als basis voor de avond die door Diana Bokje (mentor bij de fotobond ) wordt gepresenteerd. Foto`s bespreken.

Diana wil 6 verschillende methodes onder de aandacht brengen. De kunstenaar, filosoof, techneut, documentair fotograaf en journalist zijn de te vormen groepjes. Het blijkt dat onder de 20 aanwezige Flitsers het meest techneuten zijn.

Diana vraagt eerst de fotograaf aan het woord om daarna de zaal te laten spreken. Karin van den Berg mag in het kader van 2 x 2 haar foto`s op de ezel zetten om daarna haar foto`s toe te lichten. Karin is een kunstenaar en heeft een serie van 3 foto`s (telt als 1) en vertelt over water en natuur in haar foto. Diana vraagt aan de leden wat zij in de foto`s zien. De discussie volgt. De techneuten mogen rechts en de kunstenaars links.
Wat zie je?... Waar gaat het over?... en hoe weet je dat?... Graag 2 trefwoorden.

Welke emotie: Wat raakt je? … Wat doet de foto je? …  en hoe komt dat? …
Je krijgt verdieping door in groepjes de foto`s te bespreken. Karin haar 2e serie is echt anders maar heeft veel met de 1e serie van doen. De leden, zo blijkt nu, worden direct bediend want hun discussie over compositie, aantal en kleur zijn nu veranderd en weer is de 1 beter dan de ander. Karin krijg door de positief bedoelde opmerkingen nieuwe inzichten en gaat daar mee aan de slag.

Diana vormt 4 groepjes met al de typen fotografen door elkaar. Ieder groepje krijg 3 verschillende foto`s en moet er als 1e  1 uitkiezen om te ontleden. Begonnen wordt met: Doel van de fotogaaf: antwoord: o.a. verwarring (lastig om bij deze foto bij 1 van de tafels te beoordelen) Marianne geeft na opmerkingen van Klaas, Diana het advies om uit te kijken voor de discussie omdat hij de boel een beetje opstookt. Diana ziet er wel de 'lol' van en geeft Klaas helemaal gelijk want hij vertelt dat ie een echte supertechneut is volgens de test.

Positief en negatief, een ander punt om te benoemen. Antwoord uit 1 groepje is: compositie is goed in beeld, scherpte en onscherpte komen prima uit.
Negatief:  geen.

Diana gaat opnieuw 2 groepen maken, de foto`s van de 2e presentator van 2 x 2 is Lyonne en zij zet haar foto op de ezel. Diana stelt een stelling voor: Lenteachtige voorstelling, eens of niet eens? De 1e foto is er 1 van een bloem. De leden vinden de stelling van Diana niet prettig uitkomen en Diana maakt een nieuwe: bloem op goede plaats in de foto?  Dit is een goede stelling want het blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Er wordt deze avond behoorlijk ingegaan op de foto`s en er valt heel wat van elkaar te leren. Een goede sfeer met een geweldige begeleiding. Lyonne haar 2e foto was een portret in zwart wit.

Er werd veel gesproken en de pauze moest even wachten want het bleek een 'volle' avond. Er was plezier en de discussie was interessant. Diana heeft een goed voorbeeld gegeven en inventariseert aan het eind van de avond al de genoteerde steekwoorden en conclusies en geeft de Flitsers een compliment en geniet van een klein beetje chaos.

Margreet neemt ook het woord en legt uit dat alle Flitsers een mail krijgen over een te houden expositie en eventueel wederom een veiling voor het goede doel. Diverse mails, lees ze goed!

Diana……..BEDANKT!