Aanwezig 24 Flitsers

dolly_high_key_20150410_2027867363Marianne heet ons welkom.

Het is de bedoeling de foto’s van high en low key in groepjes te bespreken. Per groepje wordt de beste foto gekozen. Daarna worden die besproken en ook aangegeven waarom deze foto gekozen is. Na de pauze worden de foto’s 2 x 2 gepresenteerd.

Puck vraagt aandacht voor de open kunstroute, waaraan zij ook meedoet. We zijn natuurlijk welkom bij haar thuis. Marijke vraagt of we de poster willen verspreiden van de expositie. Foto’s kunnen tot donderdag worden ingeleverd. De SOP straatfotografie gaat 2x. Zondag naar Deventer en 14 april naar Arnhem.

De groepjes gaan serieus aan het werk en aan de hand van een puntenlijst wordt gekeken of de foto's aan de criteria voldoen.

Na de pauze laten Ruthmen en Suzan de foto’s van 2 x 2 zien. Ruthmen laat vanavond voor het eerst werk zien. Hij heeft zich gericht op close up. Een groep fietsen, waarbij op de spatborden de achterlichten eruit springen en een oude reiskoffer, waarbij de aandacht op het handvat is gericht.

Suzan laat een winkelstraat van bovenaf zien (beetje Anton Pieck). Ook heeft zij een kappelletje door een raam gefotografeerd met de eigen weerschijn erin.

 

High key en Low key

Groep 1 heeft de foto met Martijna erop gekozen tot beste foto. Mooie foto die gekozen is om esthetische redenen. (Gemaakt door groepje Evelien, Margreet en Martijna)

Bij groep 2 springt de foto van de man achter de piano eruit (van Martijna)

Groep 3 kiest de foto van Tonnie, die haar kleindochter in tule gewikkeld heeft gekiekt in haar studio.

Groep 4 kiest voor Dolly van Jerry. Perfecte foto. Model is erg gewillig zoals jullie begrijpen.

Groep 5 kiest de foto van Corine. Het is een high key foto van een jongen met een mooie blik in de ogen.

Margreet sluit af. Stelt dat we vanavond, in de groepsbespreking, veel van elkaar geleerd hebben. Deze manier van werken was heel positief.

Einde van een leuke flitsavond.