wageningen9 leden van Camera Club Wageningen zijn vanavond onze gasten. Vorig jaar zijn meerdere Flitsers te gast geweest in Wageningen om fotowerk te tonen en nu brengen zij een tegenbezoek.  In de clubzaal zien we dat deze avond serieus is voorbereid. Rondom staan foto’s op houten standaards, er liggen fotoboeken en de beamer staat opgesteld. We zijn reuze benieuwd wat er gaat komen!!!


Suzan heel allen welkom, daarna komt Norbert, de voorzitter, aan het woord. Hij vertelt over de activiteiten door het jaar heen. Zij werken o.a. in werkgroepen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Cameraclub Wageningen.

Evelien Rutgers begint. Ze presenteert tabletop foto’s van bestek en macrofotografie van o.a. water op een cd met olie. Dat geeft verrassende resultaten.

Wim de Winter vertelt dat het voordeel van een werkgroep is dat je een aantal maanden gericht met iets anders bezig bent dan je normaal gewend bent. Het verdiept je fotografie. Zijn onderwerp nu is ‘ sequenties’. Voor meerderen van ons een boeiend onderwerp omdat sequenties het thema is van het mentoraat o.l.v. Diana Bokje.

Frits Weener is secretaris en beheerder van het fotoarchief. Hij bedient vanavond de beamer. Wat laat hij zien? Een dwarsdoorsnede van zijn fotowerk met o.a. straattheater en het fotograferen bij evenementen zoals het defilé op 5 mei in Wageningen.

Na de pauze komt Jan Molenveld naar voren. Al 30 jaar lid en nog steeds geen erelid! Zijn portfolio getuigt van een lang lidmaatschap. Reisfotografie is zijn specialiteit met daarnaast een serie foto’s die gemaakt zijn vanaf zijn balkon op 10 hoog. Het uitzicht op een landweg is door de seizoenen heen gefotografeerd, met steeds hetzelfde standpunt. We zien de seizoenen aan ons voorbijgaan en het maakt diepe indruk.

Renk Ruiter heeft zich aangesloten bij de werkgroep verrassing en creatief. Hij gebruikt zijn creativiteit in combinatie met natuurfotografie. Hij droomt zijn eigen wereld met boskneuters met daarbij veel aandacht voor nevels, bomen en een uniek landschap. Volgens Renk zijn boskneuters een zeldzaam volk maar als je niet te hard door het bos loopt, kom je ze soms nog tegen. Zijn boek met gedichtjes en foto’s is te koop.

De volgende presentatie wordt gedaan door Nico van der Boor. Hij maakt deel uit van de portretwerkgroep. Zijn portrettten zijn omgezet in zwart-wit.

Marijke van der Giessen leest gedichten voor tijdens de fotopresentatie. Natuurfotografie en reflecties, gecombineerd met eigen gedichten.
Zie ook: Schepping Vieren.

Voorzitter Norbert Lukkezen laat eerst een voor hem waardevolle camera zien nl. de camera van zijn vader. Als kind maakte dat indruk op hem. Hij begon met dia’s, daarna de overstap naar de digitale fotografie. O.a. bruggen, architectuur, landschap in de buurt van Wageningen, stedelijk en portret.

Jaap Mons zit voor het 4e jaar op de club. Zijn specialiteit is ‘ Wageningen in beeld’ met als centraal punt de sloop van het zorghuis.

We zijn allen sprakeloos na zoveel diversiteit. We zijn onder de indruk van de manier waarop de Wageningers zich hebben gepresenteerd. Wat een geweldige, inspirerende avond. De avond is meer dan een doorsnee foto-avond omdat ieder iets van zichzelf heeft laten zien. De dankwoorden die uitgesproken worden door Suzan sluiten deze avond af.

We blijven nog nagenieten,er wordt nagepraat en in de verschillende boeken gebladerd. Cameraclub Wageningen bedankt!

‪Tot slot nog een herinnering. We worden uitgenodigd om een speciale avond bij te wonen tegen een kleine vergoeding. Fotograaf Theo Bosboom komt dinsdag 24 maart 2015 om 20.00 uur in de grote zaal Tuindorp.