avondfotografieTonnie heet ons allemaal welkom. De druppelfoto’s die we 2 weken geleden maakten en de foto’s van de avond in Amerongen zullen voor de pauze getoond worden. Na de pauze is er een presentatie van de groep Portret.

Er volgen enkele mededelingen:  
Willy stelt Inez voor die komt kijken of Flits iets voor haar is. Margreet deelt mee dat de uitslag van de enquete over de presentatie van de wedstrijdfoto’s na de volgende bestuursvergadering bekend wordt. Ik meen na 30 april. Klaas gaat dauwtrappen in een boot en geeft aan dat er nog mensen mee kunnen. Hij zal de gegevens doormailen. Frits vertelt dat er een wetswijziging zit aan te komen inzake het fotograferen en tonen van mensen in b.v. straatfotografie. De wijziging gaat in op 25 mei en hij raadt ons aan dit even te googelen om te weten wat wel en niet mag! Tonnie zegt nog dat het goed gaat met ons oud lid Yvonne Schouten, inmiddels verhuisd. Betting deelt mee dat de Rabobank weer is gestart met de actie sponsorgeld voor verenigingen en roept alle Raboklanten op te gaan stemmen voor Flits.

Dan de druppelfoto’s. Een opmerkelijk mooie en gevarieerde serie! Ik ben vergeten de namen te noteren…maar er komt een map op de site heb ik begrepen…dus kan iedereen het nog eens bekijken.

Daarna komt Amerongen bij nacht of in het blauwe uurtje voorbij. Een heel speciale lijn in de fotografie waar we nog niet veel van gezien hebben. Technieken en voorkomen van overbelichting worden besproken. Sfeervolle foto’s !

Pauze.

De portretgroep heeft een presentatie gemaakt over hun tak van fotografie en Lyonne laat dit via de beamer zien. Uitleg over wat het inhoudt…tips waar je op moet letten…een filmpje van het maandblad Zoom over portretteren met verschillende lenzen. Veel voorbeeldfoto’s tussendoor. Ook deze presentatie komt voor leden op de site. Verdiend applaus! Er hangt een opdracht aan deze presentatie:  Maak voor de avond van 14 juni 2 creatieve portretfoto’s…1 familieportret en 1 portret van 1 persoon.

Yvonne vertelt nog even over de invulling van de avond van 17 mei. Zij (en wij) gaan de avond anders invullen. Zij vraagt iedereen mee te doen met de Foto7daagse. Dan krijg je elke dag een opdracht voor een foto met een bepaald onderwerp. Dit is een landelijk gebeuren. Als wij die foto’s na afloop van de week naar Yvonne sturen zal zij er een totaalpresentatie van maken en samen met Leny een winnaar uitkiezen. De fotoweek is van 29 april tot 5 mei a.s., al snel dus! Yvonne zal er nog een mail over sturen.

Een leuke avond wordt afgesloten met een geheugensteuntje…over 2 weken op de Flitsavond de foto’s meenemen voor de seizoenswedstrijd: Vakmanschap!!