Wolter heet ons welkom en vraagt of er mededelingen zijn. Willy stelt een adspirant lid uit Scherpenzeel voor die twee avonden mag meelopen. Puck heeft haar lidmaatschap opgezegd. Vanwege fysieke klachten kan zij het niet meer opbrengen om actief lid te blijven. Zij wordt bedankt voor haar inbreng voor Flits. Zij was een gewaardeerd lid.

Jo herinnert nog even aan de avond in Maarn, waar veel Flitsleden aanwezig waren. Het was een avond vol inspiratie door de inbreng van Bart Siebelink.

De expositie bij ’t Foort stopt. Bij de tandarts in Woudenberg worden nog foto’s opgehangen. Martijna maakt hiervoor een keuze. Voor de voorraad lijsten zal het bestuur nog een keuze maken wat we ermee gaan doen.

Tonnie meldt dat er gevraagd is om weer foto’s te maken op de winterfair Weistaar. Flits krijgt hiervoor een bijdrage. Betreft 13,14 en 15 november. Dinsdag en woensdag de middag en avond en donderdag alleen de middag (14.00-17.00 uur en 18.30 – 21.00 uur). Aanmeldingen om een dagdeel te fotograferen naar Tonnie (Woensdagavond gaan Ad en Jan H.)

Mensen die een of meer (max 2) foto’s willen insturen (vrije inzending) voor de afdelingswedstrijd van de fotobond, moeten dit z.s.m. doen. Jo stuurt nog even een mailtje. Betting, Frits, Hessel, Marianne, Martijna en Jan B. zeggen mee te willen doen.

Ken je camera: Vanavond gaan we op zoek naar de juiste instellingen van de camera voor de door Frits opgegeven situaties. Per tafel wordt stevig heen en weer gepraat. Onderling zijn we het lang niet altijd eens. Dus maar proberen in de zaal of op de gang. We komen er niet helemaal uit, maar we zijn wel op de goede weg.

Na de pauze presenteert de themagroep Natuur zich. Zij hebben niet gekozen om perfecte plaatjes te laten zien, maar ieder laat zijn meest geliefde plekje zien. De bedoeling hiervan is om ook andere leden te stimuleren hier eens te gaan kijken. Veel plaatsen komen voorbij: Landgoed Geresteyn, Kootwijkerzand, Leersumseveld, Planken Wambuis, Oostvaarders Plassen, Gebied achter boerderij Overvest (achter De Dennen in Renswoude) etc.

Opdracht van de themagroep is om de volgende keer alle leden gelegenheid te geven om 2 foto’s van hun favoriete plekje te laten zien. Zo houden we elkaar op de hoogte van mooie gebieden. Deze foto’s kunnen jullie sturen naar Afke voor zondag 28 oktober a.s.

Einde van een gezellige flitsavond.