abstract_plaatje

Fotokring opdracht Abstract

 

Het betreft hier, voor fotokring Flits, een uitzonderlijke fotobespreking (hierna te noemen: fotobeschrijving), waarbij wordt afgeweken van de gebruikelijke ETC-methodiek., omreden van het rondwarende Corona-virus.
Deze fotobeschrijving is gedaan door Frits de Ruig adhv foto’s in het 1900pxl-formaat, met de wetenschap vóóraf wie de fotograaf is. Laatstgenoemde is door eerdergenoemde onoverkomelijk (mooie zin).

Abstract.

Abstract komt van abstraheren, oftewel weglaten.
Abstract fotografie: Zoveel mogelijk verwijzingen naar de werkelijkheid weghalen, zodat verbeeldingskracht noodzakelijk wordt.

Beoordelingscriteria:

  • Wat zie ik?  Wat zie ik in de foto.
  • Gevoel?       Emotie, gevoel.
  • Techniek?    Hoe is een en ander technisch bewerkt/afgeleverd.
  • Algemeen?  Wat er nog meer over moet/kan gezegd worden.
  • Abstract?     In heoverre voldoet de foto aan de opdracht.

Bespreking:

Bij deze uitzonderlijke foto-beschrijving wordt de foto-opdracht niet te zwaar meegeteld. Hij wordt benoemd, gewaardeerd en daarmee klaar. Foto’s in dit document zijn willekeurig op volgorde gezet en genummerd.
Advies: Bij het bekijken van een foto is het gevoel er meteen, alleen het onder woorden brengen hiervan is een zoektocht. Ergo: Zoek niet naar je gevoel bij een foto (want dat is er al), maar zoek naar de woorden van het gevoel dat je reeds hebt (filosofisch).

Bekijk de ingestuurde Abstract-foto’s op deze Flits-site onder het kopje Galerij-Opdrachten-Abstract 2020.

De foto's:

18 foto’s zijn opgestuurd. De één nog abstracter dan de ander. Het -boven de bank gehalte- scoorde bij een aantal foto’s hoog. Ook eenvoud en simplisme kwamen voorbij. Technisch waren er wel een aantal opmerkingen. Kortom een scala aan diversiteiten.

Met vriendelijke groet,

Frits de Ruig.