dobbelsteen_website-

Seizoenswedstrijd: Dobbelsteen. De seizoen-wedstrijd is een fotowedstrijd met  een vast onderwerp onder de Flitsleden.

Anoniem worden de foto’s ingeleverd en door de leden zelf beoordeeld, met uitzondering van de eigen foto. Op 14 mei zou de seizoen-wedstrijd bij Flits plaatsvinden. Hiervoor is aan de leden in het begin van het seizoen medegedeeld wat de foto-opdracht is: een uitgereikte dobbelsteen. Laatstgenoemde moet prominent in beeld worden gebracht.

Ook Flits heeft, door het Corona-virus, zijn bijeenkomsten moeten schrappen, waardoor de seizoen-wedstrijd er iets anders uitgaat zien. De leden gaan aan de slag, gedurende het seizoen met de opdracht en sturen het resultaat vóór een bepaalde datum op. De foto’s worden gecontroleerd op anonimiteit. Daarna worden de foto’s naar alle leden verstuurd tezamen met een blanco juryrapport.
De foto’s worden door alle leden thuis bekeken en beoordeeld. Het juryrapport wordt ingevuld en opgestuurd. De jurycijfers worden gecumuleerd en voilà de winnaar(s) zijn bekend.

We zullen de gezelligheid van en met elkaar missen, maar dat wát we kunnen doen, doen we.

Over de uitslag zal er een uitgebreid verslag komen, welke te lezen zal zijn op de Flits-site.

Met vriendelijke groet,

Frits de Ruig.