2020 Betting  2020 Suzan  2020 Marijke

De winnaars: Betting Kroese, Suzan Hoogeveen en Marijke Schaafsma. 

Zie alle inzendingen onder het tabblad: galerij

Voorwoord:

De seizoen-wedstrijd is een fotowedstrijd onder de Flitsleden.
Anoniem worden de foto’s ingeleverd en door de leden zelf bejureerd, met uitzondering van eigen foto’s.
Op 14 mei zou de Flits-seizoen-wedstrijd plaatsvinden.
Hiervoor is aan de leden in het begin van het seizoen medegedeeld wat de foto-opdracht is; een uitgereikte dobbelsteen.
Laatstgenoemde moet prominent in beeld worden gebracht.

Ook Flits heeft, door het Corona-virus, zijn bijeenkomst-avonden moeten schrappen, waardoor de seizoen-wedstrijd er iets anders uit gaat zien.
De leden gaan aan de slag, gedurende het seizoen met de opdracht en sturen het resultaat vóór een bepaalde datum op.
De foto’s worden gecontroleerd op anonimiteit en formaat (langste zijde 1900pxl).
Daarna worden de foto’s naar alle leden verstuurd tezamen met een blanco juryrapport.
De foto’s worden door alle leden thuis bekeken en bejureerd.
Het juryrapport wordt ingevuld en opgestuurd.
De jurycijfers worden gecumuleerd en voilà de winnaar(s) zijn bekend.
 
We zullen de gezelligheid van en met elkaar missen, maar dat wát we kunnen doen, doen we met plezier.
 
Er deden 31 fotografen mee met (uiteraard) 31 foto’s met een diversiteit aan dobbelstenen.
33 juryleden beoordeelde de foto’s.
2 wél meedoende fotografen hebben niet gejureerd.
4 juryleden hebben geen foto ingeleverd.

Met dank aan Frits, waarvan ook dit verslag.