161129-0242-IrisDepasseArtworks kopie  Iris Depassé neemt met enthousiasme en humor
  ons mee door de wereld van abstracte fotografie
  en... slaat piketpaaltjes voor de jaarwedstrijd !!!

Verslag Campavond FLITS van 21-10-2021. Aanwezig 29 leden.

Tonnie heet iedereen welkom en in het bijzonder Iris Depassé.

Meldingen
Vanuit het bestuur zijn er geen bijzonderheden te melden.
Tonnie geeft het woord aan Iris.

Abstracte fotografie
Iris stelt zich aan ons voor en steekt gelijk van wal.
Twee van onze leden, Margreet en Leo hebben al op cursus gezeten bij Iris.

Iris vertelt dat zij afgelopen jaar de cursussen helemaal heeft herschreven, in samenspraak met de voormalige cursisten. Ze noemt het geen 2.0, maar vindt het wel 3.0!
Zij stuurt nog een link, zodat je proeflessen bij haar kunt nemen.

Iris is super enthousiast over abstracte fotografie. Zij stuurt nog een samenvatting, zodat we het nog een keer kunnen nalezen.
Eerder maakte ze op vakantie wel wat foto’s en schilderde ze thuis met abstracte vormen. Op een vakantie in Marokko ontdekte ze bij toeval dat een detail van een onderwerp eigenlijk veel interessanter is dan het volledige beeld.
Bij kleurrijke vissersbootjes ontdekte ze dat.
Iris heeft de fotovakschool gedaan, maar kwam erachter dat daar totaal geen aandacht was voor het abstracte. Na een jaar is ze daar gestopt. Toen geprobeerd ergens anders wat te vinden, maar eigenlijk was er nergens iets te vinden.
Wel is er een facebookgroep Abstract Photography.
Toen besloot ze haar eigen Academie voor abstracte fotografie op te starten.

Ze laat nog twee filmpjes zien van Siskind en Breuer, die beiden een heel andere invalshoek hebben over abstracte beelden.

Abstracte fotografie kun je als volgt omschrijven:
Het is een kunstvorm waarbij je met je camera de werkelijkheid zo vastlegt dat je streeft naar een zo min mogelijke herkenbaarheid van het onderwerp.
Je maakt een eigen en artistieke weergave van de werkelijkheid, met maximale aandacht voor kleur, vorm, lijn en textuur.

Voor abstracte fotografie heb je geen bijzondere apparatuur of lenzen nodig.
Het verschil met ‘gewone’ fotografie is dat je anders kijkt en na bewerkt.
Bij abstracte fotografie zoek je naar een lijnenspel/vormen etc.
In een abstracte foto moet je zo min mogelijk herkenbaarheid zien, maar er moet wel iets ‘eigens’ in herkenbaar zijn.

Als je bijv. een foto van een gebouw maakt, dan probeer je met architectuur fotografie het gebouw/vorm te tonen, bij abstracte fotografie gaat het om details, met strakke vormen, niet om het gebouw.

Er zijn 4 categorieën: lucht, architectuur, onbedoelde kunst en fotografische technieken.

Je kunt beelden ook titels geven, dit kan op verschillende manieren,
geen titel, esthetisch, verhalend, psychologisch en beschrijvend.
Iris vraagt meerdere mensen, na het laten zien van een aantal foto’s in de verschillende categorieën, waar hun voorkeur naar uit gaat. De meningen zijn behoorlijk verdeeld.

Het blijft moeilijk om te beoordelen of iets abstract is. Bij de jaarwedstrijd zal Iris ook onze foto’s beoordelen en jureren.

Einde van een zeer interessante avond, waar het enthousiasme van Iris ervan af spatte.
Over twee weken komt ze weer, dan is er een workshop, waarbij zij veel meer op de techniek hoe je een foto maakt en bewerkt in zal gaan. Komt allen zou ik zeggen.

Tot Flits