vecteezy_photographer-woman-using-camera_Verslag Campavond Flits 30-05-2024
Aanwezig 19 leden. Belangrijk:
Nieuwe programma tot eind december wordt op de site geplaatst.
We starten 12 september weer voor een nieuw seizoen
Aanpassing themagroepen !!!

Themagroepen
Vanaf nu zijn alle themagroepen op 0 gezet, dat wil zeggen dat je je eerst opnieuw moet aanmelden (bij Jan Hietbrink), die binnenkort hierover een mail stuurt.
Zodra de nieuwe site werkt kan dat worden bijgewerkt.
Als proef willen we dat de themagroepen actiever bezig zijn met bepaalde onderwerpen.
Omdat dit meer inzet vergt, hebben we besloten dat je vanaf nu maar bij één themagroep aangesloten mag zijn.
We willen dat de nieuwe themagroepen maandelijks, tijdens de clubavond, een poosje bij elkaar gaan zitten om de voortgang van het onderwerp te bespreken en afspraken te maken.

Verslag
Tonnie heet ons welkom.
Mededelingen: Frits meldt dat de werkgroep voor de nieuwe site flink vorderingen maakt en dat zij in contact zijn met een bedrijf dat dit kan uitvoeren en beheren qua updates etc.
Er komen binnen de club een aantal webmasters die het dagelijks beheer/onderhoud zullen doen.
We hopen aan het begin van het nieuwe seizoen de nieuwe site weer in de lucht te hebben.

Mien 10 Wim Markhorst
Wim is graag bezig met architectuur en heeft wat met trappen en deuren.
Hij begint met een mooie foto van ’t Loo in Apeldoorn met mooie symmetrie in het toegangspad.
Een draaitrap die een slakkenhuis lijkt, een hoektrap in het stadsmuseum Den Haag, hoge gebouwen in zwart/wit bij de Erasmusbrug. Een vink op een tak in de boom en grauwe ganzen met jongen in het water als high key uitvoering.
Een ruig duinlandschap op Terschelling (z/w) en een mooie Libel.
Op het NDSM terrein in Amsterdam kiekte hij een aantal mensen die met elkaar in gesprek waren met graffiti op de achtergrond.
Tot slot laat Wim zijn specialiteit zien een audiovisueel filmpje met prachtige beelden van de NDSM loods. Geweldig om te zien.
Prachtige serie Wim!!
Hij maakt dit met Davinci Resolve. Zou fijn zijn als je ons de making-off een keer kan laten zien.

Hierna worden de foto’s getoond waar je trots op bent. Er is een dertigtal foto’s ingeleverd.
Karin laat een meisje in een zweefmolen zien en een groep muzikanten bij een concert van Fidelio in Italië, met prachtige gezichtsuitdrukkingen bij de muzikanten.
Jo was bij hoogwater bij de Rijn en zag een groep paarden nog net op het droge staan.
Door een natte autoruit zag hij een groep bomen met de Rijn ervoor.
Wim kiekte het IJ-museum in prachtig licht en in Botlek een booreiland in de avondzon.
Anneke maakte één van haar eerste macro-opnames, een prachtige Amaryllis bloem.
Een foto van haar moeder, die onlangs overleden is, in de natuur, geeft haar een prachtige herinnering.
Auke had een mooie architectuur foto van een gebouw met diepte-effecten. Een kleurrijke ballon voer recht boven zijn hoofd
Anja zag boeren zwaluwen op een balk en een Gaai met prachtige kleuren in de tuin.
Cora vond een kleurrijke vlinder op een bloem. Ook een nestje jonge honden was liefelijk.
Corry had een druppel onderaan een tak met de weerschijn van een bloem erin.
Op vakantie zag ze een rode zon met pluimen op de voorgrond.
Tonnie had een drieluik met (klein)kinderen met een graffiti achtergrond. Ze had de verzadiging wat teruggedraaid. Op dezelfde plek had ze een jochie met een stoere houding.
Margreet had een kleurrijke dromerige samengestelde foto en een soortgelijke foto in de botanische tuin in Wageningen
Frits zag ‘geleerde’ heren van een Joodse gemeenschap die allerlei boeken doorworstelen.
Verder een podium-foto van een stoere zangeres met gitaar en mondharmonica in prachtig licht.
Ad was in het Picasso-museum, waar geen Picasso meer aanwezig bleek te zijn.
Jan H. had voor het eerst de Groene Specht op de foto. Na een bad bleef er nog maar een ‘doodvogeltje’ van over, die tegen de boom gekleefd zat.
Martijna was trots op haar hond. Het spoorkoor, alleen de mannen, was verkleed als cowboys.
Greet zag een nagenoeg opgedroogde rivier in het berglandschap met bloemen op de voorgrond.
Later zag ze de skyline van Singapore bij nacht.
Ab had een vonkenregen van een snijbrander vastgelegd, en 2 glazen buisjes kleurrijk vastgelegd.
Teus was in Nieuw Zeeland en ook een meer in natuurlijke omgeving.
Titus liet een collage zien ‘in the box’ met allemaal ‘opgevouwen’ modellen uit zijn professionele tijd.
Verder had hij een pin-up in een (scheer)schuimbad. Die heeft in een blad gestaan met oplage van 1,5 miljoen.

Na de pauze wordt het nieuwe programma (tot december) gepresenteerd.
Eerst wordt de uitslag van de enquête doorlopen.
Er waren maar 20 leden die deze ingevuld hebben. Jammer, vorig jaar had nog iedereen hem ingevuld.
Willy doet voorstel dat leden spontaan een foto kunnen meebrengen om op de ezel te zetten als er tijd voor is, om die te bespreken. Verder wordt gevraagd om Mien-10 weer in een ‘nieuw jasje’ te gieten, door de fotograaf via vaste speerpunten, wat meer over zijn foto(grafie) te laten vertellen.
Dit jaar wordt ook het bespreken van foto’s meerdere keren opgenomen.
Ruim vooraf wordt er een onderwerp opgegeven waarvan je een foto kunt maken. Deze worden in groepjes in de zaal besproken, net als anders. De beste wordt er uit gehaald.
De foto’s worden ook digitaal aangeleverd en worden allen getoond en onder leiding van Frits kort besproken.
Er komt iemand spreken over vogel-fotografie en Dick Jeukens (oud lid) laat zien hoe je creatief foto’s samenstelt.
Er is een doe-avond druppelfotografie. Als er mensen zijn die hier ervaring mee hebben wordt gevraagd die avond te helpen. Meld je bij Tonnie om samen opstellingen te maken.
19 december moet je de wedstrijdfoto minimalisme inleveren. Voor de voorwaarden zie faq op de site. 9 januari 2025 is de wedstrijd avond. WE DOEN ALLEMAAL MEE TOCH!!!!
Themagroepen
Thema groepen waren eigenlijk alleen maar actief als ze een presentatie moesten geven.
Doel van een themagroep is om onderdelen verder uit te diepen met elkaar en er eigenlijk het hele jaar mee bezig te zijn. Dit vergt tijd en aandacht. Daarom de volgende proef.
Vanaf nu zijn alle themagroepen op 0 gezet, dat wil zeggen dat je je eerst opnieuw moet aanmelden (bij Jan Hietbrink), die binnenkort hierover een mail stuurt.
Zodra de nieuwe site werkt kan dat worden bijgewerkt.
Als proef willen we dat de themagroepen actiever bezig zijn met een bepaald(e) onderwerp(en).
Omdat dit meer inzet vergt, hebben we besloten dat je vanaf nu maar bij één themagroep aangesloten mag zijn. Uiteraard mag je later eventueel overstappen naar een andere groep.
We willen dat de nieuwe themagroepen maandelijks, tijdens de clubavond, een poosje bij elkaar gaan zitten om de voortgang van het onderwerp te bespreken en afspraken te maken.

Verder kunnen er “interesse groepen” worden gevormd. Bijvoorbeeld om je camera beter te leren kennen, beeldbewerking. Dit moet vanuit de leden zelf worden opgestart.
Deze groepen werken buiten de flitsavonden aan hun interesse.

SOP
SOP’s zijn niet in het programma opgenomen. Leden mogen spontaan een SOP organiseren als zij een goed idee hebben. Zet het op mail en kijk wie er mee gaat. Jan Kees organiseert deze zomer nog een Sop. Uiteraard wordt er gelegenheid gegeven om de resultaten hiervan te laten zien.

We hopen dat we weer een actieve club krijgen en dat we, zoals sommigen het in de enquête noemden, van het stoffige imago af komen.

Bekijk het nieuwe programma op de site.

Fijne zomer en tot in het nieuwe seizoen.

Tot Flits