Veelgestelde vragen

Het ledental van Flits schommelt tussen 30 en 40 enthousiaste leden uit Woudenberg en omstreken. Het precieze aantal op dit moment is te vinden op onze ledenpagina.

Elly Mol heeft in 2001 het initiatief genomen voor de oprichting van Fotokring Flits. De eerste 5 jaren is zij ook voorzitter geweest. Elly is als dank voor haar inzet benoemd tot erelid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 5 leden. Leden kunnen zich aanmelden als kandidaat en worden in de ledenvergadering gekozen met een meerderheid van stemmen.

De samenstelling van het bestuur is hier te vinden.

De Flitsavonden zijn altijd op donderdag om de twee weken. Exacte data zijn te vinden in het Programma.

We hebben onze vaste zaal in Cultureel Centrum / Sporthal De Camp, De Bosrand 15/17 in Woudenberg. De avonden beginnen om 19:30 en zijn rond 22:00 afgelopen. Halverwege is er een korte pauze die we doorbrengen in de kantine. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Na afloop zijn er ook altijd nog Flitsleden te vinden in de kantine van De Camp.

Elk seizoen hebben we een ander programma. We proberen dat zo afwisselend mogelijk te maken. Het programma wordt gemaakt door de Programmacommisie. De Programmacommissie wordt bij de uitvoering ondersteund door de Kenniscommissie.

Buiten de vaste seizoensonderdelen zoals de wedstrijden is het programma elk jaar anders. Doel is om iedereen, ervaren of beginner een aantal boeiende onderwerpen te bieden.

Elk jaar houden de leden in groepjes een brainstormsessie. Daaruit komen suggesties voor het nieuwe seizoen. De Programmacommissie verzamelt de resultaten en neemt deze mee in de samenstelling van het nieuwe programma.

SOP staat voor Samen op Pad. Elk seizoen staan er een aantal SOP's op het programma. Leden zijn niet verplicht hieraan deel te nemen, maar vaak wordt het wel als inspirerend en bovenal gezellig ervaren.

De resultaten van een SOP kunnen in één van de volgende Flitsavonden getoond worden op de ezel of beamer.

Aspirant-leden die zich op de wachtlijst hebben laten plaatsen kunnen deelnemen aan de SOP's. Zij dienen dan een mail te sturen naar info@fotokringflits.com.

PR is erg belangrijk voor een vereniging. Wij hebben in Klaas Haitsma een zeer gedreven PR-functionaris die ook de sponsoring onder zijn hoede heeft.

Klaas zorgt ook voor de coördinatie rond de foto-opdrachten die Flits regelmatig krijgt.

Iedereen die lid wil worden nodigen we uit om een paar keer vrijblijvend de Flitsavond te bezoeken. We willen wel graag vantevoren weten of er aspirantleden komen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Suzan Hoogeveen,  verantwoordelijk voor de ledenadministratie, of door het invullen van het contactformulier op deze site.

Wij zijn er trots op dat we een gevarieerd ledenbestand hebben. Beginnend, gevorderd, jong, oud, iedereen met belangstelling voor fotografie kan lid worden van Flits. Wel vragen we van onze leden betrokkenheid bij de vereniging. Flits zijn we samen!

Om ieder lid voldoende aan bod te laten komen bij het bespreken van opdrachten is 40 leden het absolute maximum. Wanneer dat aantal bereikt is kunnen aspirant leden op een wachtlijst gezet worden. Het actuele ledental is hier te vinden. Voor je besluit op de wachtlijst geplaatst te worden kun je ter kennismaking twee avonden meedraaien. Dit in overleg met Suzan Hoogeveen (ledenadministratie).

Het is moeilijk een indicatie van de wachttijd te geven. We begrijpen dat wachten vervelend is. Daarom bieden we aspirant-leden de mogelijkheid deel te nemen aan onze SOP's (zie: Wat is een SOP). Door met deze uitstapjes mee te gaan leer je de leden op een informele manier kennen, je proeft de sfeer binnen Flits én je profiteert van de kennis van onze leden.

Kort door de bocht: Nee, alles kan. Van compactcamera tot professionele spiegelreflex.

Ervaring leert wel dat het handig is om een camera te hebben die wat mogelijkheden biedt om handmatig in te stellen. Onze opdrachten zijn daar vaak op gericht.

Maar mooie foto's worden gemaakt door de fotograaf. De camera is daarbij enkel een handig hulpmiddel.

Leden van Flits betalen per kalenderjaar €70,-. We ontvangen geen subsidie, maar werven wel sponsors. Op die manier kunnen we de contributie laag houden. In dit bedrag zit ook het verplichte lidmaatschap van de Fotobond.

Al onze leden zijn automatisch lid van de Fotobond. Dit zit bij de contributie inbegrepen.

De Fotobond organiseert jaarlijks vele evenementen en wedstrijden. Leden van Flits kunnen hieraan deelnemen. Verder biedt de Fotobond ook cursussen, workshops, mentoraten en gastsprekers.

Nadat een aspirant-lid enkele keren heeft meegedraaid kan een lidmaatschap aangevraagd worden. In geval van een wachtlijst is er tijdens de wachttijd de mogelijkheid om deel te nemen aan de SOP's. (zie: Ik sta op de wachtlijst, hoe meld ik me aan voor een SOP?)

We verwachten van nieuwe leden dat zij zich in het eerste kwartaal van hun lidmaatschap een keer kort presenteren op één van de Flitsavonden. Dat wil zeggen dat ze wat eigen werk tonen en iets over zichzelf vertellen.

Ook verwachten we een regelmatige opkomst op de Flitsavonden en het plaatsen van foto's op de website.

Meer informatie voor aspirantleden is te vinden in onderstaand document.

 Download ledeninformatie

Als je enkele malen hebt meegedraaid met de Flitsavonden en je wilt graag lid worden dan word je op de wachtlijst geplaatst. Vanaf dat moment mag je mee met onze SOP's.

Je kunt via het programma op de site zien wanneer er een SOP gepland is. Je kunt je daarvoor aanmelden via een mail naar: info@fotokringflits.com.

Je krijgt dan de details zoals aanvangstijd, vertrekpunt en andere informatie toegestuurd.

 • Florijnloop
  • januari 2024 (graag opgeven bij Suzan als je mee wilt doen)

 • Kermis in Woudenberg
  • 29 maart t/m 1 april (nog niet officieel)

 • Koningsdag
  • 27 april

 • Dodenherdenking
  • 4 mei

 • Avond 4-daagse
  • 13 t/m 16 juni (intocht vrijdag 16 juni)

 • Haantjesdag
  • zaterdag 10 juni (nog niet officieel)

 • Poortzangersfestival
  • zaterdag 2 september

 • Truckersdag
  • zaterdag 23 september (nog niet officieel)

 • Intocht Sinterklaas
  • zaterdag 16 november

Betting Kroese (?)
Martijna Kuipers
Karin Zitzman
Ellie Kuper
Suzan Hoogeveen
Cora Rothuizen
Jan Kees Gijsbers
Wim Markhorst
Corry Kool