Een clubavond met alle leden is op dit moment niet mogelijk, vandaar dat we steeds in twee groepen werken.
De programmacommissie heeft daarom een splitsing gemaakt. Hiervoor is een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met onderlinge verhoudingen, verdeling leden bestuur/programma- commissie/man/vrouw etc.
De groepen zijn verdeeld in Groep A en Groep B:

  groepsindeling