Wat is een SOP?

SOP staat voor Samen op Pad. Elk seizoen staan er een aantal SOP's op het programma. Leden zijn niet verplicht hieraan deel te nemen, maar vaak wordt het wel als inspirerend en bovenal gezellig ervaren.

De resultaten van een SOP kunnen in één van de volgende Flitsavonden getoond worden op de ezel of beamer.

Aspirant-leden die zich op de wachtlijst hebben laten plaatsen kunnen deelnemen aan de SOP's. Zij dienen dan een mail te sturen naar info@fotokringflits.com.