Fotokring Flits is in 2001 opgericht vanuit de behoefte om te leren van elkaar. De kring bestaat uit een wisselend aantal van 30-40 leden. Het actuele ledental is te vinden op de site onder het kopje Onze leden.
Fotokring Flits biedt fotografen van elk niveau d.m.v. een gevarieerd educatief programma de mogelijkheid hun fotografie verder te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Van leden wordt verwacht dat zij actief deelnemen en hun talenten inzetten voor de vereniging.

Elk jaar is er een nieuw, afwisselend programma. Behalve de tweewekelijkse bijeenkomsten worden er ook uitstapjes (SOP = Samen Op Pad) georganiseerd naar fotogenieke locaties. Ieder lid mag daar aan meedoen.

Buiten het programma om zijn er themagroepen actief. Fotografen met dezelfde interesse vinden elkaar daar. De groepen zijn voor elk lid toegankelijk.

Het kalenderjaar wordt afgesloten met een WEDSTRIJD die steeds een verplicht thema heeft, zoals bv. Spiegeling, Ruimte, De mens centraal etc.  De winnaar krijgt de prestigieuze wisseltrofee. Het seizoen wordt in juni afgesloten met een onderling gejureerde wedstrijd.

Fotografie is een hobby voor iedereen. Wie in het bezit is van een camera kan zich aansluiten bij Fotokring Flits. Beginner of gevorderd, fanatiek of gematigd, beeldbewerker of purist, iedereen is welkom. Aspirant leden mogen een paar keer vrijblijvend een avond bijwonen om de sfeer te proeven. Pas daarna besluiten zij of ze lid willen worden. Lid worden kan op elk moment in het jaar.

Omdat ons motto is: 'Flits zijn we samen' vragen we elk lid ook actief te zijn in minimaal één van de vele commissies waarin de taken verdeeld worden.

Uiteraard worden voor de bijeenkomsten en andere activiteiten kosten gemaakt. Daarom wordt van de leden een bijdrage gevraagd in de vorm van een jaarlijkse contributie. Deze bedraagt € 60,- per kalenderjaar.

Alle informatie voor aspirantleden is te vinden in onderstaand document.

 Download ledeninformatie

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden en bezoekers.

 Download privacyreglement

Hier onder is het aangepaste Huishoudelijk Reglement op te halen

PDF logo Download huishoudelijk reglement